Verleng de avonden buiten > Bekijk Terrasverwarming!

Garantievoorwaarden

574 views  October 8, 2019

Wat valt er onder de garantie

Mocht je een klacht hebben over het gekochte product dan kan dit onder de garantie vallen. De volgende gebreken vallen in het algemeen binnen de garantie:

vinkje Fabricagefouten

vinkje Materiaalfouten


De volgende punten vallen niet onder de garantie: Wanneer schade is ontstaan door onjuist gebruik of nalatigheid valt dit meestal buiten de garantie, denk aan; 

X Ongevallen

X Blootstelling aan extreme temperaturen

X Stormschade

X Oplosmiddelen

X Krassen

X Zuren (agressieve schoonmaakmiddelen)

X Of normale slijtage


Terug naar de klantenservice