Bekijk Top 10 | Bestverkochte Tuinsets >

Privacy Verklaring & Cookies

Privacyverklaring Tuinmeubelland


1 juli 2020
Via onze webwinkel worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. Tuinmeubelland acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat wij:
 onze doeleinden duidelijk specificeren voordat wij persoonsgegevens verwerken,
via deze privacyverklaring;
 onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens
die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
 u eerst expliciet toestemming vragen om uw persoonsgegevens te verwerken in
gevallen waarin uw toestemming is vereist;
 passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen
en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te
bieden, te corrigeren of te verwijderen.
Tuinmeubelland is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze
privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel bij de webwinkel https://www.tuinmeubelland.nl/. Wij raden u aan deze zorgvuldig te lezen. Als u vragen heeft, of wilt weten wat we precies van u bijhouden, neem dan contact op met Tuinmeubelland.


Uw account
Bij bepaalde onderdelen van onze webwinkel moet u zich eerst registreren. U moet dan informatie over uzelf opgeven en een gebruikersnaam kiezen. Daarmee maken wij een account, waarop u kunt inloggen met die gebruikersnaam en een zelfgekozen wachtwoord. Hiervoor gebruiken wij uw naw-gegevens, telefoonnummer, factuuradres, e-mailadres en betalingsgegevens. Dit doen wij op basis van uw toestemming. Wij bewaren deze informatie tot u het account opheft. Wij bewaren deze informatie zodat u ze niet steeds opnieuw in hoeft te vullen en zodat wij u kunnen contacteren in het kader van uitvoering van de overeenkomst. 


Verstrekken aan derden
Wij werken met bepaalde bedrijven samen, die uw hierboven genoemde persoonsgegevens van ons kunnen ontvangen.
Pagina 1 van 4


Afhandelen bestelling
Wanneer u bij ons een bestelling plaatst, gebruiken wij uw persoonsgegevens om deze netjes af te kunnen handelen. Wij mogen uw persoonsgegevens dan aan onze bezorgdienst geven om de bestelling bij u te laten bezorgen. Ook krijgen wij informatie over uw betaling van uw bank of creditcardmaatschappij.
Hiervoor gebruiken wij uw naw-gegevens, telefoonnummer, factuuradres, e-mailadres en betalingsgegevens. Dit doen wij op basis van uw toestemming. Wij bewaren deze informatie tot uw bestelling is afgerond. Bepaalde klantgegevens bewaren wij langer in verband met de wettelijke fiscale bewaarplicht.


Verstrekken aan derden
Wij werken met bepaalde bedrijven samen, die uw hierboven genoemde persoonsgegevens van ons kunnen ontvangen.


Contactformulier en Nieuwsbrief
Met het contactformulier kunt u ons vragen stellen of aanvragen doen. Hiervoor gebruiken wij uw e-mailadres en nickname. Dit doen wij op basis van uw toestemming. Wij bewaren deze informatie totdat we zeker weten dat u tevreden bent met onze reactie. Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over onze producten en/of diensten. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Uw e-mailadres wordt alleen met uw toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Deze gegevens worden bewaard totdat u het abonnement opzegt.


Verstrekken aan derden
Wij werken met bepaalde bedrijven samen, die uw hierboven genoemde persoonsgegevens van ons kunnen ontvangen.


Statistieken en profilering
Wij houden statistieken bij over het gebruik van onze webwinkel Met deze statistieken verbeteren we onze webwinkel om zo bijvoorbeeld alleen nog relevante informatie te laten zien. Wij kunnen uw persoonsgegevens met elkaar combineren om meer over u te weten te komen. Uiteraard zullen wij uw privacy te allen tijde respecteren. Wil je dit niet, dan kunt u dit altijd aan ons melden.
Hiervoor gebruiken wij uw naw-gegevens, telefoonnummer, factuuradres, e-mailadres, betalingsgegevens en ip-adres. Dit doen wij op basis van uw toestemming. Wij bewaren deze informatie voor zes weken.


Verstrekken aan derden
Wij werken met bepaalde bedrijven samen, die uw hierboven genoemde persoonsgegevens van ons kunnen ontvangen. We delen gegevens met de volgende partijen, die op maat gesneden advertenties voor ons aanleveren:
 Datatrics, Criteo


Pagina 2 van 4
Plaatsen van reviews op de website
U kunt een review voor ons achterlaten. Wij gebruiken de benodigde persoonsgegevens om de review op de website te publiceren Hiervoor gebruiken wij uw naw-gegevens en emailadres. Dit doen wij op basis van uw toestemming. Wij bewaren deze informatie 2 jaar.


Reclame
Wij willen u graag reclame sturen over aanbiedingen en nieuwe producten of diensten. Dit doen wij:
 per e-mail
U kunt op ieder moment bezwaar maken tegen deze reclame. Elke e-mail bevat een afmeldlink.


Locatiegegevens
Als dat nodig is voor de dienst, kunnen wij locatiegegevens (GPS) van u verzamelen. Hiervoor wordt op het moment zelf uw toestemming gevraagd.
Tevens kunnen deze (locatie) gegevens opgeslagen en verwerkt worden door de aanbieder van bijvoorbeeld de navigatie/kaartensoftware, zoals Google Maps, maar de gegevens kunnen ook worden gebruikt door bijvoorbeeld Google of Apple zelf. Daar hebben wij geen controle over. Lees dus altijd ook de privacyverklaringen van de desbetreffende aanbieder.

Advertenties
Onze webwinkel vertoont advertenties.Deze publiceren wij niet zelf, dat doen
advertentiebureaus waarmee wij samenwerken. Deze bureaus houden bij of u ze leuk vindt, en gebruiken die informatie om in de toekomst alleen nog maar leuke of interessante advertenties en aanbiedingen te doen.


Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen
Met uitzondering van de hierboven genoemde partners, geven wij uw persoonsgegevens onder geen voorwaarde aan andere bedrijven of instellingen, behalve als wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf).


Statistieken
Wij houden statistieken bij over het gebruik van onze webwinkel Google Analytics. Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze webwinkel gebruiken. Wij hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten. Daarin staan strikte afspraken te maken over wat zij mogen bijhouden. Wij staan Google toe de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Wij laten Google de IPadressen niet anonimiseren.

Beveiliging
Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Om uw privacy te beschermen, nemen wij de volgende maatregelen:


Pagina 3 van 4
 Toegang tot persoonsgegevens wordt afgeschermd met een gebruikersnaam en wachtwoord
 Wij nemen fysieke maatregelen zoals sloten en kluizen voor toegangsbescherming
van de systemen waarin persoonsgegevens opslagen zijn
 Wij maken gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL)
waarmee alle informatie tussen u en onze website wordt afgeschermd wanneer uw persoonsgegevens invoert


Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent. Wij zullen ons best doen wijzigingen ook apart aan te kondigen.


Inzage, wijzigen en verwijderen van uw gegevens
Als u vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder.
U hebt de volgende rechten:
 uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen
 inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben
 het laten corrigeren van fouten
 het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens
 intrekken van toestemming
 bezwaar maken tegen een bepaald gebruik
Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.


Klacht indienen
Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.


Contactgegevens
Tuinmeubelland
De Donge 2
8253 PT Dronten
info@tuinmeubelland.nl
886600200

Wat zijn cookies?

In 2012 is de nieuwe cookiewetgeving ingegaan. Vanaf deze datum is iedere website verplicht om uit te leggen welke cookies geplaatst worden en waarvoor ze gebruikt worden. Je hebt als bezoeker de mogelijkheid om cookies te accepteren of te weigeren.Cookies zijn kleine stukjes informatie die door de browser worden opgeslagen op jouw computer. Daardoor kunnen we bijvoorbeeld de instellingen en voorkeuren van een bezoeker onthouden. En de inhoud en presentatie van de website aanpassen op jouw browsertype. Ook wordt het bijvoorbeeld gebruikt voor het laten zien voor Youtube filmpjes. Cookies worden niét gebruikt om privégegevens van jouw computer te halen of wachtwoorden te achterhalen.

Welke cookies worden gebruikt?

Google analytics & Google maps
Door gebruik te maken van Google Analytics krijgen we inzage in websitebezoek (o.a. bezoekersaantallen, populaire pagina’s en veel gezochte producten).  Met deze inzichten kunnen we de website verbeteren en inspelen op de behoeften van onze bezoekers. Zo kunnen we bijvoorbeeld zien of een bepaald product populair is en vaak wordt aangeklikt. Met Google Analytics kunnen we niet achterhalen wie of welke PC de website heeft bezocht. Google kan dit als aanbieder van de service wel.

Google Adwords
Meten van het succespercentage van de adwords campagnes, zodat we kunnen zien wat wel en niet aanspreekt bij de bezoekers.

YouTube
Het afspelen van Youtube video’s op de website.

Social media
Het eenvoudig delen van inhoud van de sites op diverse social media. Om het delen van deze inhoud te meten gebruikt de website cookies die de informatie verzamelt over de sociale activiteit van de bezoekers.

Functionele cookies
Bij bepaalde handelingen van een bezoeker op onze websites worden cookies aangemaakt om de volgende processen mogelijk te maken. Voorbeelden hiervan zijn: bekeken artikelen, verlanglijstje, account aanmaken en inloggen, en de checkout waarin je betaalt. Zonder deze functionele cookies kun je bijvoorbeeld geen betaling afronden, want de browser moet kunnen herinneren welk product je hebt aangeklikt. Dit werkt overigens zo bij alle betalingen die je online verricht.

Liever geen cookies?

Cookies zijn onschadelijk en kunnen je als bezoeker niet identificeren op persoonsniveau of op PC-niveau. Cookies zijn aan verandering onderhevig en kunnen wijzigen in de loop van de tijd. Wil je liever geen gebruik maken van cookies, dan kun je deze op elk gewenst moment uitzetten via jouw browser. Klik op onderstaande links met uitleg van hoe je cookies uit kunt zetten:

•    Chrome
•    Internet Explorer
•    Firefox
•    Safari